DE KLEINE LETTERJES

Onvoldoende afstand houden staat al sinds jaar en dag hoog in de Ergernis Top Tien. We vragen weggebruikers regelmatig naar hun grootste ergernissen in het verkeer. Deze Ergernis Top Tien is min of meer onze leidraad in de (on)opvallende surveillance. Door op te treden tegen deze overtredingen nemen we niet alleen de ongevalsoorzaken weg, we werken ook nog eens ‘klantgericht’! Ongevallen op autosnelwegen zijn voor 40% te wijten aan onvoldoende afstand houden. Handhaving daarvan staat hoog in het vaandel.

Op de A1 passeert ter hoogte van Eemnes een Chrysler le Baron Convertible onze onopvallende videoauto. De bestuurder rijdt harder dan de toegestane snelheid van 100 km/uur en laat zijn auto tot op drie meter achter een Mercedes doorrijden. De bestuurder van de Mercedes houdt zich wel aan de snelheid en haalt ook nog eens een stel vrachtauto’s in. Van onnodig links rijden is absoluut geen sprake. Het komt dan best agressief over als je de vullingen kunt tellen van een gapende bestuurder kort achter je. Ik neem op de rechter rijstrook een zodanig positie in dat we goed vast kunnen stellen wat de tussenruimte is tussen de beide voertuigen. We gebruiken de strepen op het wegdek als referentie punt. Een streep is drie meter lang en de tussenruimte bedraagt negen meter. Bij 120 km\uur leg je 30 meter per seconde af. Uitgaande van de 2 seconden regel (= dan 60m) zou het aantal strepen tussen jou en je voorligger zes moeten bedragen! (6x3+5x9 = 63 meter). De Baron zit met drie meter echter op iets meer dan ééntiende van een seconde! Bij 100 kilometer per uur leg je namelijk 27.77 meter per seconde af. 

Meneer Kukident (kleefpasta voor kunstgebit) houdt het zeker over een afstand van 800 meter vol. We hebben genoeg gezien en geven de bestuurder van de Chrysler een stopteken. Om de overtreder met zijn eigen weggedrag te confronteren nodig ik hem uit om bij mij in de auto plaats te nemen. Het gaat ons niet alleen om de beelden te laten zien, het is tevens een psychologische truc. Als je iemand in zijn eigen auto, omgeving, aanspreekt dan voelt hij zich sterk. Zeker als er ook nog eens anderen bij hem in de auto zitten. Haal je hem uit deze omgeving dan haal dit voordeel weg. Voordeel voor hem: In geval van inzittenden hoeft hij zich niet ten opzichte van hen te verdedigen. De beelden versterken ook nog eens het gesprek. Het is geen welles nietes spel meer. De beelden liegen niet en het gesprek gaat over de overtredingen en het gevaar en de irritatie die deze met zich meebrengen. Ook laat je zien dat jij op geen enkele wijze bij de overtredingen betrokken bent. Het mooiste is als onze aanwezigheid op geen enkele wijze de bestuurder, die de overtredingen begaat, beïnvloedt. Aan de hand van de beelden en de folder met daarin een tabel, die betrekking heeft op afstand houden, leg ik aan de bestuurder uit waarom hij een bekeuring krijgt. Deze gaat veel geld kosten en met een beetje pech een ontzegging van de rijbevoegdheid opleveren. De meesten vragen zich soms af bij het zien van de beelden van hun eigen rijstijl: ‘Rij ik zo.’

Deze man schrikt vooral van de strafmaat. Het onvoldoende afstand heeft hij eigenlijk bewust begaan. Hij is autohandelaar en zag dat de auto te koop was. Het telefoonnummer was echter zo klein vermeld in de advertentie op de achterruit, dat hij wel moest kleven om het goed te kunnen lezen! 

’s Avonds in de schouwburg neemt de cabaretier de laatste actualiteiten mee in zijn sketch. ‘Twee seconden afstand houden? Zo lang hou ik dat wel vol! Jullie niet?’


 
E-mailen
Instagram