Vergismoord (Verkeersknooppunt #201)

Het staat nog niet in de ‘Dikke van Dale’, maar let op mijn woorden: Vergismoord wordt het woord van 2016/2017. Het fenomeen duikt overal op in Nederland. Vergismoorden vinden plaats in Utrecht maar zeker ook in Amsterdam. Dikke van Dale kent wel ‘broedermoord’. De eerste broedermoord was in ieder geval geen vergissing. Als zo’n vergismoord plaats vindt dan is er steevast een stille tocht en worden tientallen rechercheurs opgetrommeld om de zaak koste wat kost op te lossen. Bij de laatste vergismoord op Djordy is dat vermoedelijk wel gelukt. Bij het ter perse gaan van deze column hield de politie wel verdachten aan, maar was er nog geen sprake van een veroordeling.

Stille tochten

De stille tochten zijn te verklaren. Er is een dierbaar persoon om het leven gekomen die part nog deel had aan het einde van zijn leven. Ik spreek over ‘zijn’ want het zijn voornamelijk mannen die slachtoffer zijn van deze handeling in het criminele circuit.

In Nederland kwamen in 2015 120 mensen om het leven door moord of doodslag: 77 mannen en 43 vrouwen. Dit is het laagste aantal in twintig jaar meldt het CBS. De politie lost overigens 80% van deze moordzaken op. De partner of de ex is in de helft van de gevallen verantwoordelijk voor het overlijden van de vrouwen. In het verkeer was het totaal aantal verkeersdoden meer dan het vijfvoudige!

In dat verkeer vielen namelijk in datzelfde jaar 621 doden, 458 mannen en 163 vrouwen. Dat waren er 51 meer dan 2014. In 1972 waren dat er nog 3264. Daarna zette een dalende trend in. Toeval of niet; in die periode wierf de politie op de opleidingsscholen extra mensen voor verkeerstoezicht en daar maakte ik in 1973 onderdeel vanuit!

Verkeersdoden

Gaan we uit van dit aantal verkeersdoden dan is er dus sinds 2015 elke week één stille tocht bijgekomen en dat waren er al meer dan tien per week! Want ook bij deze schrijnende gevallen vinden er herdenkingen plaats. In tegenstelling tot de vergismoorden is de aandacht voor dodelijke verkeersslachtoffers in de media van zeer korte duur, het lijkt wel of we het voor lief nemen.

Eigenlijk is elke verkeersdode ook een vergismoord. Niemand heeft deze dramatische gebeurtenis gewild. Het slachtoffer zelf niet, maar ook de veroorzaker niet. Toch hebben we als Nationale Politie besloten dat verkeer geen onderwerp is op de strategische agenda. Daar kwam ik nog eens pijnlijk achter toen een wakkere krant, die zich ook op de digitale media heeft gestort, een verzoek indiende om een reportage te maken van het team dat de ringwegen rondom de hoofdstad als werkterrein heeft.

Gezag op straat

De A10 is niet het veiligste stukje asfalt van Nederland en kan best wel wat aandacht gebruiken. Het is een uitgelezen moment om de aanpak van verkeershufters toe te lichten en hoe we de veiligheid op de A10 aan willen pakken. Een en ander sluit ook wel degelijk aan bij de prioriteit ‘Gezag op Straat’ en het herstel daarvan. Aangezien er al afspraken waren gemaakt kwam er vanuit Den Haag toch toestemming voor een pilotuitzending van zes minuten.

Pleidooi

Mijn pleidooi is om verkeer en met name het verkeerstoezicht weer op die strategische agenda van 2018 te zetten om de vergismoorden in het verkeer drastisch terug te kunnen dringen. Dit resultaat bereik je niet alleen door digitaal toezicht te houden en tarieven torenhoog te maken. Het vergroten van de pakkans, lik op stuk en een gesprek van ‘face tot face’ zullen daar een wezenlijke bijdrage aan leveren. Ik ben bereid om de 50 dienstjaren daarvoor vol te maken! Er is op dat gebied nog een hoop 'winst' te behalen en de doelstelling om in 2020 maximaal 500 doden en 10.600 ernstige gewonden te bewerkstelligen. Overigens is dat natuurlijk een vreemd streven dat je met 500 doden op jaarbasis genoegen neemt.

NB. Bij de spellingscontrole kwam ik er ook achter dat Word het woord ‘vergismoord’ niet kent. Dat gaat binnenkort veranderen!