Fietsers halen automobilisten in!   (Verkeersknooppunt februari 2019)

Dat gebeurt met de huidige speed-pedelec niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk als het gaat om het aantal verkeersdoden!

Mijn pogingen om ‘verkeer’ hoger op de prioriteitenlijst van de Nationale Politie te krijgen is deels geslaagd en heeft nu prioriteit B in plaats van D. Dit moet natuurlijk prioriteit A krijgen! In eerdere columns vroeg ik daar al aandacht voor, maar ik kreeg daar op geen enkele wijze een reactie op. Je zou bijna denken dat het men niet interesseert. Wie ‘men’ is mag de lezer dan zelf invullen, maar als er plotseling vier kinderen tegelijk in datzelfde verkeer omkomen dan rouwt heel Nederland.

Dieptepunt

In feite hebben we in 2017 het dieptepunt op het gebied van verkeers(on)veiligheid bereikt. Er vielen weliswaar minder dodelijke slachtoffers dan in 2016, maar voor het eerst in de geschiedenis kwamen er meer fietsers om dan automobilisten: 206 om 201 om precies te zijn. Dat zijn elke week vier stille tochten! De fietsers halen dus de automobilisten in en dat mogen we niet laten gebeuren.

Opvallend gegeven is dat de toename van het aantal fietsslachtoffers alleen bij mannen is opgetreden. De vrouwen zijn kennelijk iets voorzichtiger gaan fietsen. Bij de mannen kwamen er 148 niet thuis, bij de vrouwen 58.

Het is een goed initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat zij het gebruik van mobiele elektronische apparaten in elk voertuig in juli 2019 gaan verbieden.

Voorzichtige reactie

De politie reageert voorzichtig in het NRC van september vorig jaar en ‘denkt het verbod te kunnen handhaven’. Dat is wat mij betreft iets aan de voorzichtige kant, waarmee je als organisatie ook nog eens alle kanten op kan. Lukt het namelijk niet dan kan je zeggen: ‘We dachten het maar het is helaas niet gelukt.’

Het tegenovergestelde geldt voor waarschuwingen. Degene die waarschuwt heeft altijd gelijk. Gaat het mis dan zegt diegene: ‘Ja maar daar had ik voor gewaarschuwd’. Gaat het goed, dan zegt diegene: ‘Ja, dat komt omdat ik daarvoor heb gewaarschuwd!’

Ik had liever een wat krachtiger signaal gehoord van de Nationale Politie: ‘Daar gaan we sterk op inzetten, want het aantal verkeersdoden, vooral onder fietsers, is ontoelaatbaar hoog. Wij gaan onze verkeersdeelnemers en hun dierbaren behoeden voor het ergste en gaan het aantal stille tochten in 2019 tenminste met de helft terugdringen.’

Gevaarlijk

Waarschijnlijk laat dat de capaciteit niet toe en dan kan men zo’n statement niet maken. Het zou wel makkelijker te constateren zijn als men al append fietst en daardoor kennelijk niet zoveel capaciteit kosten. Over de stoep fietsen, tegen de richting in, door rood of zonder licht is ook eenvoudig vast te stellen, maar daar wordt amper tegen opgetreden. Is soms net zo gevaarlijk maar heeft dus kennelijk geen prioriteit.

Gedragsverandering

Ik denk dat we niet alleen een gedragsverandering van deze verkeersdeelnemers nodig hebben maar ook van de politie op straat. Met ondersteuning van de beleidsmakers bij de Nationale Politie, kunnen we hier paal en perk aan te stellen, waarmee we voorkomen dat we niet weer aan hoeven te bellen om te vertellen dat een dierbare niet meer thuis komt. Dat zijn op dit moment nog meer dan tien confrontaties per week! Elke werkdag twee!