CAPACITEIT

Daar gaat de politie de komende jaren op in leveren. Binnen zeven jaar gaan er 14000 medewerkers weg bij de politie, waarvan 2/3 met pensioen, waaronder ondergetekende. Het aantal opleidingen gaat van 1000 naar 2200 maar dat zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om het ‘gat’ op te vangen.

Strategische agenda

Voor toezicht op het verkeer zal de capaciteit dan ook niet groter worden. Deze is al niet groot omdat het onderwerp niet is terug te vinden op de strategische agenda van de Nationale Politie, terwijl de roep vanuit de samenleving groot is om hier de nodige aandacht aan te besteden. De functies op kantoor zullen waarschijnlijk wel gehandhaafd blijven om het systeem draaiende te houden en de inkrimping zal dan ten koste van het aantal medewerkers op straat. Deze gaten worden steeds vaker opgevuld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de diverse gemeenten. Overigens wisten jullie dat ‘milieu’ is vervangen door ‘waterstaat’ sinds het kabinet Rutte III?

Gemeentepolitie terug?

Weginspecteurs krijgen steeds meer bevoegdheden en mogen zelfs met blauw zwaailicht rijden en bekeuringen uitdelen. In de (grote) steden ontstaat zelfs weer een soort gemeentepolitie in de vorm van handhavers in dienst van de gemeente. Toch zijn er mogelijkheden om hier iets aan te doen. Een paar jaar geleden, toen de politie nog uit 26 korpsen bestond, had Utrecht een maatregel bedacht die van verschillende kanten hout sneed. Als je een executieve status had diende je tenminste 3 maanden per jaar op straat te handhaven. Wilde je dat niet dat verloor je je executieve status!

Voordeel 1:

Het toezicht vergrootte hierdoor en ...

Voordeel 2:

De collega deed weer de nodige praktijkervaring op die hij of zij mee kon nemen naar de functie op het bureau.

Vraagtekens

Ik zou direct tekenen voor zo’n maatregel en heb daar vast een voorschot op genomen door weer IBT te volgen en in uniform gewapend de straat op te gaan. Alleen de telefoon met MEOS* ontbreekt nog! Ik weet zeker dat dit in de huidige tijd en met het oog op de toekomst positief kan werken. Als je dan op straat loopt dan krijg je in een bekeuringssituatie nog wel eens de opmerking dat men vraagtekens zet bij de genomen verkeersmaatregelen. Je hoeft geen verkeerspsycholoog te zijn om het effect van een ‘nutteloos’ geplaatst bord in te schatten. Dat effect werkt door bij verkeersmaatregelen die er wel te doen en men zal dan denken: ‘Zeker weer vergeten weg te halen.’

Pleidooi

Mijn pleidooi naar de wegbeheerders is dan ook: ‘Kijk kritisch naar de verkeersmaatregelen die je neemt en bekijk ze vanuit de weggebruiker en niet vanuit de voorschriften die hieromheen zijn geformuleerd. Als een verkeersmaatregel adequaat en op een juiste manier wordt toegepast dat is de verkeersdeelnemer ook bereid om hier gevolg aan te geven. De agent op straat is dan ook gemotiveerd tegen diegenen, die dit soort maatregelen aan zijn laars lapt, op te treden. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten.

Acceptatie NUL

Onlangs reed ik in door een dorp en zag een bord met 30 km/u en daaronder de tekst: ‘Rijdende afzetting’. Het bord stond 25m voor een kruising en binnen die afstand was geen enkele activiteit waar te nemen. In de hele straat niet, in het hele dorp niet. Na die kruising houdt overigens de werkingssfeer van dat bord op. Kennelijk was men in die week bezig met het opruimen van de bladeren en had men voor het gemak het hele dorp en de aangrenzende dorpen van diezelfde gemeente volgezet met dit soort borden. Waarschijnlijk volledig conform de voorschriften, maar acceptatie ‘NUL’ .

Advies

Advies aan de wegbeheerders: ‘Plaats dit soort maatregelen gemotiveerd, zodat de weggebruiker dit ook begrijpt en ziet dat men aan het werk is. De kans dat men dan deze de maatregel respecteert is dan vele malen groter. Maak desnoods gebruik van de kennis, kunde en advies van politiemedewerkers die verkeer in hun takenpakket hebben, nu ze er nog zijn!


*Mobiel Effectiever Op Straat (app op smartphone om bekeuringen in te voeren)