In het blad Route van Mercedes Benz en Verkeersknooppunt verschijnen regelmatig columns die betrekking hebben op het verkeer.
Hierboven zijn er een aantal terug te lezen.